Vnitřní muž ⇔ Vnitřní žena | Sugandho

Vnitřní muž ⇔ Vnitřní žena

Vnitřní muž ⇔ Vnitřní žena

Datum / Čas

12/06/19 - 16/06/19
14:00

Místo

Centrum Skalka 22 / CZ

Kategorie


Společně se Sugandho povede tento workshop muž, Swami Veeraj z Německa!

4 denní proces pro ženy a muže, plný objevů a překvapení

Tento seminář věnujeme zkoumání vztahu mezi našimi mužskými a ženskými kvalitami. Každá žena i muž jakožto narozeni z genů otce i matky, jsou nositeli mužských i ženských kvalit. Mnozí však s těmito rozdílnými kvalitami nejsou vědomě v kontaktu, a proto s některými vlastnostmi bojují, odmítají je, nebo se touto dualitou cítí zmateni. Hluboké porozumění žen své mužské stránce a mužů své ženské stránce nám umožňuje harmonizovat a integrovat i naše ženské a mužské energie. Rozpoznání vnitřní duality mužského a ženského jako vzájemně se doplňujících složek, nám otevírá cestu ke svobodě a vnitřní síle. 

Práce s naším vnitřním mužem a ženou bude přirozeně zrcadlit naše vztahy s vnějšími muži a ženami. Vnější muž a vnější žena je reflexí našich vnitřních mužských kvalit a konflikty s vnějším mužem a ženou skutečně zrcadlí konflikt mužských a ženských energií vevnitř nás.

Osho poukazuje k nové dimenzi svobody ve vztahu mezi muži a ženami: ne žena bojující proti mužovi, ale žena a muž společně – osvobozující se z podmiňování kolektivem.

Tento workshop bude veden v anglickém jazyce s překladem do českého jazyka.

PRAKTICKÉ INFORMACE

Kdy
Začátek programu je 12. 6. 2019 /středa/ ve 14:00. Dorazte včas nejpozději v 12:30, abyste se mohli před programem ubytovat a zaregistrovat. Registrace bude probíhat 12:30 – 14:00.
Konec semináře je 16. 6. 2019 /neděle/ kolem 14:00.

Rozsah programu
Seminář je intenzivní a transformační. Den začíná obvykle v 7:00. Následuje snídaně a dopolední blok. Po obědě pokračujeme odpoledním programem, jehož součástí je krátká pauza na svačinu. Po večeři následuje večerní integrační program, který končí obvykle mezi 22. a 23. hodinou.

CENA

Cena semináře

Nezahrnuje cenu za stravu a ubytování

6 000 Kč při platbě do 12. 5. 2019, poté 6 400,- Kč

Ubytování a strava 

  • Stará (hlavní) budova Skalka: 2 800 Kč
  • Nová budova Skalka: 2 950 Kč
  • Velká meditační místnost: 2 400 Kč

Strava je vegetariánská – snídaně, svačina, oběd, odpolední svačina, večeře, čaj. Ve středu začneme odpolední svačinou a končit budeme obědem v neděli.

Přihláška 
Přihlásit se můžete prostřednictvím formuláře níže. Zálohu ve výši 2000 Kč uhraďte na účet 2100848008/2010, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení. Přijetí zálohy vám potvrdíme e-mailem. Vaše přihláška je závazná až poté, co obdržíme Vaši zálohu.

Registrací na tento workshop souhlasíte s následujícími storno podmínkami:
http://www.sugandho.cz/storno-podminky/

Vaše případné dotazy zodpoví Lalitya na 739 374 258 nebo inner-alchemy@sugandho.cz.
Osobní dotazy na Sugandho směřujte na inner-alchemy@sugandho.com.

Registrace / Registration

Objednávky jsou uzavřeny pro tuto akci.

Večerní akce
  • Žádné události