Alchymie čaker | Sugandho

Alchymie čaker

Čakry jsou centra, která přijímají, proměňují a vyzařují životní energii. Slovo čakra doslovně znamená koleso nebo disk. Nejsou to ani tak body, jako spíše segmenty těla. Sedm z nich je umístěných ve sloupci nad sebou od kořene páteře až k vrcholu hlavy. Existují taky další čakry v rukou, nohách, prstech a ramenou. Jakékoli centrum aktivity může být nazývané čakra. Je však sedm čaker, které jsou propojené se základními stavy našeho vědomí a to jsou čakry, se kterými pracujeme v cyklu seminářů s názvem Alchymie čaker.

Termín Alchymie čaker může pro západní mysl znít ze začátku velice ezotericky. Používám jej, protože chci poukázat na něco, co naše malá intelektuální mysl neobsáhne: na mystérium, které je tvořeno vědomím. Vědomí vytváří z každé obyčejné zkušenosti neobyčejný a přesto prostý zdroj, skrze pravdu, kterou probouzí.

Název Alchymie čaker se váže k dávné tradici alchymistů přetvářet olovo na zlato. Vztáhneme-li ji ke světu energie a čaker, Alchymie čaker se věnuje transformaci tak zvaných „negativních“ emocí nebo energií, starých vzorců chování, strategií a přesvědčení na přirozený a zdravý „pozitivní“ stav bytí.

Tento proces se skládá ze série různých seminářů a výcvikových modulů věnovaných sedmi čakrám. Všechny jsou navrženy tak, aby v každé čakře pomohly vyjasnit a vyčistit staré nevědomé vzorce chování a emoční zranění, a vytvořily tak místo pro novou energii, pro její proudění a růst. Aby do života lidí vnesly uvědomění, porozumění, a lásku.

 

1. čakra: Od strachu k lásce / Otevření se živosti* (má dvě části)

2. čakra: Emocionální intimita / Čas pro lásku a samotu / Osvobození dětství*

3. čakra: Transformace síly*

4. čakra: Alchymie lásky

5. čakra: Cesta za hranice vlastních přesvědčení

6. čakra: Energetické poradenství podle Osha ve třech modulech

7. čakra: stále v procesu vytváření

*Pokročilé semináře pouze pro zkušené účastníky

 

Související témata:

  • Transformace strachů a traumat týkajících se sexuality na radost, důvěru a zdravé hranice. Transformace fyzických bloků a kontrolující mysli na svobodu, hravost a radost z bytí.
  • Transformace nedostatku emoční inteligence na citlivost a přátelskost a posílení sociálních dovedností. Učení se nových a cenných způsobů jak se vztahovat, komunikovat a jednat s druhými ve vztazích.
  • Transformace bojů o moc jako je soupeření a komplexů nadřazenosti/podřízenosti ve skutečnou/pravdivou sílu, moudrost a autentičnost. Objevení toho, co pravdivého leží za maskami a obranami.
  • Transformace zmatku v srdci a nedostatku jeho směřování na soucit, lásku a moudrost díky opravdovému naslouchání srdci. Spojení s neomezenou kapacitou léčení, která vyrůstá z tichých hlubin srdce.
  • Transformace přesvědčení, která popírají a omezují život, na kreativní mistrovství sebe sama. Otevření se novým možnostem sebevyjádření, komunikace a skrytých talentů.
  • Transformace nevědomých vzorců chování praktikováním a trénováním vnitřní jasnosti a meditace. Vnitřní vedení a zření jsou přirozeným výsledkem tohoto procesu.

Proces Alchymie čaker postupně vede k výcviku OSHO energetického poradenství, který je převážně založen na čtvrté, páté a šesté čakře. Účastníkům umožňuje pracovat s jinými lidmi prostřednictvím meditace, intuice a vnitřního vidění/jasnosti.

 

Večerní akce
  • Žádné události