Alchymie čaker | Sugandho

Alchymie čaker

Termín Alchymie čaker může pro západní mysl znít ze začátku velice ezotericky. Používám jej, protože chci poukázat na něco, co naše omezená intelektuální mysl nedokáže obsáhnout: na mystérium tvořené vědomím. Vědomí vytváří z každé obyčejné zkušenosti něco neobyčejného a přece prostého díky pravdě, kterou v nás probouzí.

Název Alchymie čaker odkazuje k dávné tradici alchymistů přetváření olova na zlato. Vztáhneme-li ji ke světu energie a čaker, Alchymie čaker se věnuje transformaci tak zvaných „negativních“ emocí nebo energií, starých vzorců chování, strategií a přesvědčení na přirozený a zdravý „pozitivní“ stav bytí.

Tento proces se skládá ze série různých seminářů a výcvikových modulů věnovaných sedmi čakrám. Všechny jsou navrženy tak, aby v každé čakře pomohly vyjasnit a vyčistit staré nevědomé vzorce chování a emoční zranění, a vytvořily tak místo pro novou energii, pro její proudění a růst. Aby do života lidí vnesly uvědomění, porozumění, a lásku.

 1. čakra: Od strachu k lásce / Objevování darů dospívání
 2. čakra: Emocionální intimita / Čas pro lásku a samotu / Osvobození dětství*
 3. čakra: Transformace síly*
 4. čakra: Moudrost lásky
 5. čakra: Přijímání změn – skok do neznáma
 6. čakra: Energetické poradenství ve třech modulech
 7. čakra: stále v procesu vytváření

*Pokročilé semináře pouze pro zkušené účastníky

Související témata:

 • Transformace strachů a traumat týkajících se sexuality na radost, důvěru a zdravé hranice. Transformace fyzických bloků a kontrolující mysli na svobodu, hravost a radost z bytí.
 • Transformace nedostatku emoční inteligence na citlivost a přátelskost a posílení sociálních dovedností. Učení se novým a hodnotným způsobům jak se vztahovat, komunikovat a jednat s druhými ve vztazích.
 • Transformace bojů o moc jako je soupeření a komplexy nadřazenosti a podřízenosti ve skutečnou a pravdivou sílu, moudrost a autentičnost. Objevení toho, co ve skutečnosti leží za maskami a obranami.
 • Transformace zmatku v srdci a nedostatku jeho vedení na soucit, lásku a moudrost díky opravdovému naslouchání srdci. Spojení s neomezenou kapacitou léčení, která vyrůstá z tichých hlubin srdce.
 • Transformace přesvědčení, která popírají a omezují život, na kreativní mistrovství sebe sama. Otevření se novým možnostem sebevyjádření, komunikace a skrytých talentů, akceptování změn.
 • Transformace nevědomých vzorců chování praktikováním a trénováním vnitřní jasnosti a meditace. Vnitřní vedení a zření jsou přirozeným výsledkem tohoto procesu.

Proces Alchymie čaker postupně vede k výcviku Energetického poradenství, který je převážně založen na čtvrté, páté a šesté čakře. Účastníkům umožňuje pracovat s lidmi prostřednictvím meditace, intuice, vnitřního vidění a jasnosti.

Na datum dalších seminářů se prosím podívejte do Kalendáře.

Večerní akce
 • Žádné události