Primární práce | Sugandho

Primární práce

Transition_web_event

Seminář Osvobození dětství stojí na základech primární práce. Jeho současnou podobu jsem vytvořila na základě dlouhodobé práce s nástroji Vnitřní alchymie na sobě a během práce s ostatními. Při práci s lidmi z celého světa jsem si uvědomila, jak nesmírně silný vliv na nás mají nevyřešené zážitky z dětství. Nezáleželo na tom, na jaké čakře jsem s lidmi pracovala, démoni minulosti se vždy probudili.  Klienti se pak začali hroutit, byli ve vzdoru, bojovali, nevědomě se stávali příliš dožadujícími, a zároveň toužili po vyléčení něčeho, co nedokázali pojmenovat. Uvědomila jsem si, že odpovědí je práce s tématy z dětství, ale necítila jsem se dostatečně jistá, abych je prováděla tímto náročným procesem regrese do jejich dětské minulosti. Po třiceti letech od mé první účasti na primárním semináři jsem se sama rozhodla znovu projít tímto procesem a absolvovat výcvik u jedněch z nejzkušenějších učitelů, které znám: u Svarup a Premarthy. Jejich výcvik mi umožnil individuálně pracovat s lidmi na jejich dětských tématech. Prací s jednotlivci spolu s dlouholetým studiem jsem se o této práci mnohé naučila a vyvinula si pro ni hluboké porozumění.

Po přečtení knih Arthura Janova, zakladatele Primární terapie, jsem se zamýšlela nad tím, jaký je rozdíl mezi jeho přístupem a tím, který se vyvinul v rámci různých východních duchovních učení. Na základě mého současného porozumění jsem došla k hlubokému ocenění Janovova výzkumu i práce. Jasně rozlišuje mezi tradiční Freudovskou psychologií a svým vlastním přístupem. Vědecky dokazuje důležitost emočního propojení s našimi dětskými zraněními. Pouhé porozumění na intelektuální rovině zanechává proces léčení nekompletní. Přesně tento jev jsem zažila s řadou mých klientů, kteří prošli psychoanalýzou trvající mnoho let, a stále v sobě zadržovali vztek, strach, nebo měli nevysvětlitelný nelogický obdiv pro své rodiče, což jim bránilo svobodně přejít do dospělosti.

Propojení východních duchovních postupů s Janovovým výzkumem je jedním z mnoha darů, které jsem na své cestě obdržela. Východní „psychologie buddhů“ a západní vývojová psychologie vrhá magické světlo na léčení našich dětských zranění. Emoční propojení a uvolnění je jedna část. Uvědomění si těchto zranění a zanechání našeho ztotožňování se s nimi vycházející ze stavu hlubokého přijetí a pochopení (ne potlačení), je další nevyhnutelnou složkou léčení. Přináší nám osvobození od našich podmínění, umožňuje transformaci a duchovní růst. Mám k této práci nezměrný respekt.

V posledních letech skrze práci se svými klienty a prohlubování mého porozumění jsem se rozhodla zařadit seminář Osvobození dětství vycházející z primární práce do série seminářů Vnitřní alchymie. Děkuji svým učitelům Svarup a Premarthovi a učením vycházející z východní moudrosti za inspiraci na této cestě. Cítím vděčnost za možnost sdílení této cesty s těmi, kteří chtějí prozkoumat svá dětská zranění ve světle meditace. Pracuji spíše v menších skupinách, aby byl zachován intimní prostor, a abych mohla reagovat na potřeby účastníků během procesu. Seminář Osvobození dětství se koná dvakrát ročně, jednou v Izraeli, a jednou v České republice.

Na datum dalšího semináře se prosím podívejte do Kalendáře.

Zde také najdete video, ve kterém Sugandho o tomto procesu hovoří.

 

Večerní akce
  • Žádné události