Primární práce | Sugandho

Primární práce

Transition_web_eventSemináře Osvobození dětství a Přechod: Od smrti k narození jsou založené na primární práci. Tento přístup jsem vytvořila na základě dlouhodobé práce na sobě, na seminářích Vnitřní alchymie a na základě práce s ostatními. Jak jsem si uvědomila při práci s lidmi z celého světa, nevyřešené zážitky z dětství na nás mají nesmírně silný vliv. Nezáleželo na tom, na jaké čakře jsem s lidmi pracovala, démoni minulosti pozvedli své hlavy.  Klienti se začali hroutit, odmítat, bojovat, nevědomě se stávali příliš vyžadujícími, a zároveň toužili po vyléčení něčeho, co nedokázali pojmenovat. Uvědomila jsem si, že odpovědí je primární práce, ale necítila jsem se dostatečně jistá, abych je prováděla tímto náročným procesem regrese do jejich dětství. Po třiceti letech od mého prvního primárního semináře v Puně jsem se sama rozhodla znovu projít tímto procesem a absolvovat výcvik u jedněch z nejzkušenějších učitelů v rámci Osho komunity, které znám: u Svarup a Premarthy. Jejich výcvik mi umožnil individuálně pracovat s lidmi na jejich primárních tématech. Prací s jednotlivci spolu s dlouholetým studiem jsem se o primární práci mnohé naučila a vyvinula si pro ni hluboké porozumění.

Po přečtení knih Arthura Janova, zakladatele Primární terapie, jsem se také ptala sama sebe, jaký je rozdíl mezi jeho přístupem a tím, který se vyvinul pod Oshovým vedením. Na základě mého současného porozumění jsem došla k hlubokému ocenění Janovova výzkumu i práce. Jasně rozlišuje mezi tradiční Freudovskou psychologií a svým vlastním přístupem. Vědecky dokazuje důležitost emočního propojení s našimi dětskými zraněními. Pouhé porozumění na intelektuální rovině zanechává proces léčení nekompletní. Přesně tento jev jsem zažila s řadou mých klientů, kteří prošli psychoanalýzou trvající mnoho let, a stále v sobě zadržovali vztek, strach, nebo měli nevysvětlitelný nelogický obdiv pro své rodiče, což jim bránilo svobodně přejít do dospělosti.

Propojení Oshova duchovního vedení s Janovovým výzkumem v rámci Osho terapie je jedním z mnoha darů, které jsem obdržela na své cestě. Oshovy vhledy z knihy Psychology of the Buddhas a ohledně podmiňování v dětství vrhají magické světlo na léčení našich dětských zranění. Emoční propojení a uvolnění je jedna část. Uvědomění si těchto zranění a zanechání našeho ztotožňování se s nimi vycházející ze stavu hlubokého přijetí a pochopení (ne potlačení), je další nevyhnutelnou složkou léčení. Přináší nám osvobození od našich podmínění, umožňuje transformaci a duchovní růst. Mám pro tuto práci nezměrný respekt.

V posledních letech skrze práci se svými klienty a prohlubování mého porozumění jsem se rozhodla zařadit primární práci do série seminářů  Vnitřní alchymie. Děkuji svým učitelům Svarup a Premarthovi, a nejvíce ze všech Oshovi, za jejich inspiraci na této cestě. Cítím vděčnost za možnost sdílení této cesty s těmi, kteří chtějí prozkoumat svá dětská zranění ve světle meditace. Pracuji spíše v menších skupinách, aby byl zachován bezpečný prostor, a abych mohla reagovat na potřeby účastníků během procesu. Seminář Osvobození dětství se koná dvakrát ročně, jednou v Izraeli, a jednou v České republice.

Na datum dalších seminářů primární práce se prosím podívejte do Kalendáře.

Večerní akce
  • Žádné události