Energetické poradenství | Sugandho

Energetické poradenství

Vítejte v inspirativním světě čaker, energie, barev, nezměrného prostoru a dualit. Zkoumáme-li naši energii pomocí kaleidoskopu čaker, život se přirozeně stane naším učitelem.

Koncept čaker je východním přístupem, pochází z Indie a je téměř 4000 let starý. Slovo čakra pochází ze sanskrtu, dávného indického jazyka, a znamená kolo. Anodea Judith píše, že: „Čakra je uspořádávajícím centrem, které přijímá, vstřebává a vyjadřuje energii životní síly“. Čakra popisuje proud energie v konkrétních místech lidského těla. Jogíni a meditující v rámci své praxe objevili, že tato centra energie způsobují v lidském těle a vědomí pohyb a mají na ně vliv. Koncept čaker byl na Západ přinesen ve 20. letech 19. století prostřednictvím knihy Arthura Avalona „Hadí síla“ (The Serpent Power).

K mapě čaker je možné nalézt analogii v mnohých pojetích moderní psychologie, obzvláště ve vývojové psychologii (Piaget), transpersonální psychologii (Wilber), či somatické psychologii (Alexander Lowen, Wilhelm Reich).

Sugandho a její cesta s čakrami

Prvního výcviku vycházející z práce s čakrami jsem se zúčastnila v roce 1993. Tehdy se nazýval Výcvik v ezoterických vědách a vedli jej Waduda a Wadud (nyní Leela a Prasad), kteří řídili Oshovu školu mysticismu v Púně, v Indii v rámci fakulty Oshovy mezinárodní komunity (nyní Osho mezinárodní meditační rezort – OSHO International Meditation Resort). Jsem vděčná těmto úžasným učitelům, muži i ženě, že mi přímo jejich prostřednictvím ukázali, jak rozdílně se čakra může projevovat podle toho, zda se jedná o jinové či jangové zosobnění. Ke zkoumání moudrosti východu přistupovali vědecky a zároveň s vášní duchovních hledajících. Naučili mě, že vědomý přístup spolu s přijetím jsou dvěma hlavními klíči k transformaci. Čím více jsem si užívala experimentování se získaným učením, tím více se vytrácel strach z dělání chyb. Díky nahlížení do nitra a navracení k nevinné zvědavosti jsem se naučila být kreativní a nacházet nové zdroje. Tento výcvik změnil můj život a položil základy toho, kým dnes jsem. Rozhodla jsem se, že nebudu nadále pracovat jako učitelka na německé univerzitě a místo toho se vrátím k duchovnímu hledání, které jsem započala v roce 1980 u Osha. Informace o čakrové mapě znovuotevřely staré touhy v mém srdci hledající. Následujících 15 let jsem strávila převážně v Oshově mezinárodní komunitě v Púně, účastnila jsem se i asistovala v co největším množství seminářů a výcviků s tématem čaker. Zkoumání mého vnitřního světa mě zcela naplňovalo. Pochopila jsem, co to znamená být duchovním hledajícím. Slovo hledající pro mě dříve mělo negativní nádech. Myslela jsem si, že se jedná o někoho kdo neví, kdo je zmatený a potřebuje pomoc. Jak málo jsem věděla!

V 90. letech jsem byla požádána, abych vedla první čakrové semináře a od té doby jsou čakry mým těžištěm při práci s lidmi.

O výcviku energetického poradenství:

Modul 1 a 2 vás naučí číst energie čaker. Britský sanjásin Sarovara a já jsme tento formát vyvinuli během naší společné práce v Púně v Indii.

Prvním krokem (modul 1) je osvojení si znalosti čakrové mapy, která vás povede v každém čtení energie v následujícím modulu 2. V prvním modulu výcviku se naučíte vše o mapě a anatomii čaker, jejich vzájemném vztahu, které čakry jsou mužské a které ženské, také o mužské a ženské energii v každém z nás, o jemnohmotných tělech atd. A přestože je samotná mapa také důležitá, prostřednictvím meditací a experimentováním získáte i své vlastní prožitky a objevy ohledně čaker.

Během sedmi výcvikových dnů přestane být čakrová mapa pouhým teoretickým konceptem. Prohloubení citlivosti a důvěrného vztahu s vašimi  vlastními čakrami z nich učiní vaši vnitřní skutečnost, podobně jako když jste se jako dítě učili jezdit na kole nebo když jste se naučili plavat a místo obdivování ostatních jste si užívali radost z plavání či ježdění sami.

Druhý krok (modul 2) výcviku zahrnuje samotné učení čtení energie. Krok za krokem se naučíte, jak využít vaše přirozené vnímání a smysly (vidění, slyšení, cítění) ke čtení jemnohmotných energií u ostatních lidí. Trénovat budete hlavně vaši intuici použitím různých kanálů energie. Naše intuice byla ve středověku a v dalších temných kapitolách naší historie zneužita. Byla ponížena a popřena spolu s tím, jak se od 18. století vyvíjela moderní věda. Přesto je intuice přirozenou součástí všech lidských bytostí a může být trénována a rozvíjena.

Čtení energie je meditativní, nikoli terapeutický přístup, který prohloubí vaši meditaci, vaši citlivost a obzvláště vaši intuici. Umožní vám poskytovat sezení se čtením energie. Pokud již s lidmi pracujete, můžete čtení energie využít jako diagnostický nástroj k poznání nového klienta nebo k nahlédnutí na klientovu minulost meditativním způsobem. Zprostředkuje vám jednoduché vhledy jak pracovat s klientem prospěšným způsobem.

Ve třetím modulu se naučíte poskytovat sérii šesti sezení, která zahrnují různé druhy poradenských schopností, základy NLP (neuro-lingvistické programování) a Alchymii čaker. Tato série vám umožní začít poskytovat energetické poradenství a provádět klienta na jeho cestě k fyzickému, emočnímu a duchovnímu zdraví a rozvoji. Můžete se nazývat Energetický poradce. Lidé, kteří již mají výcvik v jakékoli terapii se zaměřením na tělo, Reiki, Aura-Somu apod. mohou Energetické poradenství začlenit do své práce.

Pro podrobnější informace o výcviku se podívejte na video, kde o něm Sugandho hovoří.

Podívejte se do Kalendáře na nejbližší vypsané termíny tréninku.