Energetické poradenství podle Osha | Sugandho

Energetické poradenství podle Osha

Trénink v Energetickém poradenství podle Osha je 3-modulový certifikovaný výcvik. Jeho první část Anatomie čaker je vhodná také jako úvodní seminář pro všechny, kdo se chtějí seznámit se 7-čakrovým energetickým systémem.

Na rozdíl od seminářů Alchymie čaker a Primární práce obsahuje tento výcvik kromě zkušenostního základu také teoretický výklad a nácvik dovedností ve čtení energie a energetického poradenství při práci s druhými lidmi.

Čtení energie a energetické poradenství můžou totálně změnit váš přístup k řešení  životních problémů. Tato metoda není analýzou, ani není založená na osobním pocitu nebo naučených vědomostech. V tomto tréninku se naučíte spoléhat se na kvality meditace, láskyplného přijímání, stejně jako na kvality jasnosti a vědomí, které se stanou vašimi hlavními nástroji při práci s klientem. Naučíte se diagnostikovat čakrový systém a jasně vnímat různými smysly, co se v něm děje. Naučíte se facilitovat transformaci a povzbudit další jednotlivce v jejich osobním růstu.

Nástroje, které během tréninku získáte, můžete rozvíjet, zdokonalovat a zkoumat jak ve svém osobním procesu, tak i v další práci s klienty – buď jako kvalifikovaní Čtenáři energie nebo Energetičtí poradci, případně v rámci jiných systémů, které používáte při práci s lidmi.

Sugandho vyvinula tento trénink společně s britským sanjásinem Sarovarou během jejich vzájemné spolupráce v Oshově mezinárodním meditačním středisku v indické Púně.

Podívejte se do Kalendáře na nejbližší vypsané termíny tréninku.


 

Trénink OSHO Energetického poradenství tvoří tři samostatné moduly:

Modul 1 – Anatomie čaker

První modul nabízí možnost přehledného a hlubokého pochopení 7- čakrového systému. Je základem pro následující modul zaměřený na Čtení energie. Je vhodný i jako samostatný seminář pro všechny, kdo se chtějí seznámit s čakrovou mapou. V prvním modulu tréninku se naučíte vše o mapě a anatomii čaker, jejich vzájemném vztahu, které čakry jsou mužské a které ženské, jaké je zdravé vyjádření  jednotlivých čaker, a jaké kompenzující projevy mohou nastat, když je narušeno přirozené proudění energie.

První modul nabízí zkušenostní prostor i teoretický výklad ke kompletnímu zmapování vašeho čakrového systému. Prohloubení citlivosti a důvěrného vztahu s vašimi  vlastními čakrami z nich učiní vaši vnitřní skutečnost, podobně jako když jste se jako dítě učili jezdit na kole nebo když jste se naučili plavat a místo obdivování ostatních jste si užívali tu radost z plavání či ježdění sami.

Modul 2 – Čtení energie

Druhý modul vás krok za krokem naučí jak využít vaše přirozené vnímání a smysly (vidění, slyšení, cítění) ke čtení jemnohmotných energií u ostatních lidí. Trénovat budete hlavně vaši intuici použitím různých kanálů energie. Naše intuice byla ve středověku a v dalších temných kapitolách naší historie zneužita. Byla ponížena a popřena spolu s tím, jak se od 18. století vyvíjela moderní věda. Intuice je nicméně přirozenou součástí všech lidských bytostí a může být trénována a rozvíjena.

Čtení energie je meditativní, nikoli terapeutický přístup, který prohloubí vaši meditaci, vaši citlivost a obzvláště vaši intuici a umožní vám poskytovat sezení se čtením energie. Pokud již s lidmi pracujete, můžete čtení energie využít jako diagnostický nástroj k poznání nového klienta nebo k nahlédnutí na klientovu minulost meditativním způsobem. Dá vám jednoduché vhledy jak pracovat s člověkem prospěšným způsobem.

Modul 3 – Energetické poradenství

Ve třetím modulu se naučíte poskytovat sérii šesti sezení, která zahrnují různé druhy poradenských schopností, základy NLP (neuro-lingvistické programování) a Alchymii čaker. Tato série vám umožní začít poskytovat energetické poradenství a provádět člověka na jeho cestě k fyzickému, emočnímu a duchovnímu zdraví a rozvoji. Můžete se nazývat Energetický poradce podle Osha. Lidé, kteří již mají výcvik v jakékoli terapii se zaměřením na tělo, rodinné konstalace, Reiki, Aura Somu apod. mohou Energetické poradenství podle Osha začlenit do své práce.

 

Pokud máte zájem o více informací o tréninku, můžete kontaktovat také některého z kvalifikovaných absolventů předešlého tréninkového cyklu.

Podívejte se do Kalendáře na nejbližší vypsané termíny tréninku.

 

Večerní akce
  • Žádné události