Storno podmínky | Sugandho

Storno podmínky

Milí účastníci. Dovolte nám představit a vysvětlit vám naše storno podmínky.

ZRUŠENÍ ÚČASTI NA WORKSHOPU

Práce na organizaci a přípravě workshopu začíná dávno před jeho začátkem. U mnoha workshopů účastníci vyplňují dotazníky, komunikují s organizátorem o mnoha věcech, komunikují s lektorkou (interview apod.), je vykonávána administrativní činnost apod. Proto jsme nastavili storno podmínky tak, aby tato činnost, vedená před workshopem, mohla být organizátorům kompenzována.

1. Pro kratší semináře (3-4 dny)

Pokud zrušíte svou účast méně než 10 dní před konáním workshopu, záloha se nevrací.

Začátkem každého workshopu je vždy den, kdy workshop začíná; nezáleží na tom, v kolik hodin začíná.

Přihlášením na workshop souhlasíte s těmito storno podmínkami.

2. V případě delších workshopů (Osvobození sexuality, Osvobození dětství, Transformující síla, Výcvik energetického poradenství).

Pokud zrušíte svou účast 3 týdny před konáním workshopu, bude vám vrácena záloha. Po tomto datu platí následující storno podmínky.

Poplatek za zrušení:

  • Pokud zrušíte svou účast více než 3 týdny před konáním semináře, neúčtujeme žádný storno poplatek.
  • V případě zrušení účasti 3 týdny – do 1 týdne před konáním workshopu účtujeme 50 % z uhrazené zálohy.
  • 1 týden před konáním workshopu účtujeme 100 % zálohové platby.

Začátkem každého workshopu je vždy den, kdy workshop začíná; nezáleží na tom, v kolik hodin začíná.

Přihlášením na workshop/výcvik souhlasíte s těmito storno podmínkami.

POPLATEK ZA ZRUŠENÍ REZERVACE JÍDLA A UBYTOVÁNÍ

Vzhledem k tomu, že součástí ceny workshopu není poplatek za ubytování a rozpočítaného pronájmu velké meditační místnosti, musíme při stanovení storno podmínek zohlednit i fakt, že cena za jídlo a ubytování se mění s počtem účastníků.

  • Pokud zrušíte svou účast na kurzu a díky tomuto zrušení se pro ostatní účastníky zvýší cena ubytování a rozpočítaného pronájmu velké meditační místnosti, bude třeba, abyste účastníkům kompenzovali toto navýšení.
  • Navýšení ceny se pohybuje mezi 100 – 200 Kč za účastníka. Tato částka se pak vynásobí počtem účastníků. Maximálně bývá cca 25 účastníků. Nejvyšší možná částka tohoto stornopoplatku tedy může být 5 000 Kč.
  • Pokud se odhlášením účastníka výše poplatku za ubytování a rozpočítaného pronájmu velké meditační místnosti nezmění, nevzniká povinnost rozdíl v této ceně uhradit.
ZDRAVOTNÍ OPATŘENÍ

Chceme upozornit, že dodržujeme současná vládní opatření týkající se covid 19. V případě zhoršené epidemiologické situace také můžeme před workshopem požádat o provedení samotestu na covid 19. Tento požadavek je pro nás jedinou možností, jak ochránit účastníky často velice transformačních workshopů od nákazy infekční choroby, a tak zajistit, aby nebyl narušen jejich osobní proces. Předem moc děkujeme za pochopení!

Registrací na workshop vyjadřujete souhlas s těmito storno podmínkami.

Těšíme se na vás.

 

 

Večerní akce
  • Žádné události