OSHO Institut | Ma Prem Sugandho

Osho Institut

OSHO institut pro vnitřní alchymii a meditaci byl založen v květnu 2009. Byla to vzrušující cesta, konečně založit Institut pro vnitřní růst a meditaci v Oshově jménu. Ve skutečnosti žádná jiná možnost nebyla. Všechno co jsem se naučila, a co v posledních 34 letech dělám, je spojené s Oshem.

Osho Institute

 

Oshova práce má velice osobitý nádech. Neříkám, že je lepší než jiné duchovní přístupy, ale že je specifický. Jeho vize Nové ženy/Nového muže hovoří o zásadním posunu v lidském vědomí. Například zdůrazňuje, že terapeut má být svým klientům přítelem. Neměl by se od nich distancovat nebo se vyvyšovat. Hovoří o tom, že terapeutem je Mistr sám.

 

 

„Opravdový terapeut je matkou. Není-li, není skutečným terapeutem. Pro klienta se stane dělohou. Znovu jej rodí. Počíná klientův život opět od nuly. Dává mu čistý list, aby na něj znovu psal svůj život.

To je to, co míním, když říkám „psychologie buddhů“, to je skutečná terapie. Mistr je opravdový terapeut; samotná jeho přítomnost je terapeutická. Obklopí vás jako matka. Je jako mrak, který vás obklopí odevšad, ze všech stran, ze všech rozměrů, jako matka.“

Osho: Dhammapada: Cesta Buddhy, sv. 9, č. 7: Jak sladké to je

(OSHO: The Dhammapada: The Way of the Buddha, Vol. 9, # 7: How sweet it is)

 

Terapie je duchovní cesta, jak to Východ vždy vnímal. To je to, co Osho nazývá „psychologií buddhů“. Terapie není pro nemocné, je pro všechny, aby mohli vyrůst do svého vlastního potenciálu buddhy, do vědomé lidské bytosti.

A v tomto smyslu je OSHO Institut pro vnitřní alchymii a meditaci projekt pro růst každého, kdo chápe, že je něčím víc, než nás naše limitující mysl nutí věřit.

Večerní akce
  • Žádné události