Veeraj Gerd Hildebrandt | Sugandho

Veeraj Gerd Hildebrandt

Veeraj Gerd Hildebrandt – psychoterapeut, systemický kouč (certifikát od DBVC)

Výcviky a certifikáty:

* certifikát „NLP praktikant“
* výcvik ve vedení meditací
* celoroční výcvik „Aruna-Tantra“
* dvouletý výcvik práce s tělem „Rebalancing“
* intenzivní skupina „Codependency Intensive“
* intenzivní skupina „Men’s Liberation“
* výcvik ve vedení skupin lektory „Men’s Liberation“
* intenzivní ústraní „Enneagram“s Eli Jackson Bear
* intenzivní ústraní „Path of Love“
* celoroční výcvik (psychoterapeutický) „Working with People“
* celoroční výcvik (psychoterapeutický) „Relationship Counseling“
* celoroční výcvik „Systemic Coach“, certifikát od DBVC

Zkušenosti:
– pravidelné vedení mužských skupin od roku 2004
– vedení skupin se Sugandho: „Power Group“, „Melting into Love and Aloneness“
– člen týmu na ústraní „Path Of Love“ od roku 2015
– vedení mužské skupiny „Circle of Men“, 2018


Veeraj Gerd Hildebrandt

Psychotherapist (psychologischer Heilpraktiker) Systemic Coach; (DBVC certified); Trainings /certificates:
* Certificate „NLP-Practitioner“
* Meditation leader trainng
* Full year training „Aruna-Tantra“
* Two year bodywork training „Rebalancing“
* Intensiv group „Codependency Intensive“
* Intensiv group „Men’s Liberation“
* Group leader training from leaders of „Men’s Liberation“
* Intensive retreat „Enneagramm“ with Eli Jackson Bear
* Intensive retreat „Path of Love“
* Full year training as psychotherapist „Working with People“
* Full year training as psychotherapist „Relationship Counseling“
* DBVC-certified full year training „Systemic Coach“

Experiences:
– Leading men’s groups regularly since 2004
– Leading groups with Sugandho „Power Group“, „Melting into Love and Aloneliness“
– Staff member in „Path Of Love“ retreat since 2015
– Leading men’s group „Circle of Men“ 2018

Večerní akce
  • Žádné události