Meditace srdce | Sugandho

Meditace srdce

Najděte si pohodlné místo k sezení a zavřete oči. Začněte se zaměřovat do svého srdce uprostřed hrudníku tak, že do něj dýcháte. Nadechujte a vydechujte vědomě a s lehkostí.

Pokud jste připraveni, začněte dýchat do jednoho z vašich vlastních utrpení. Vyberte pouze jedno se kterým začnete, neskákejte z jednoho na druhé. Zaměřte se na něj a nadechujte ho do vašeho srdce. S každým nádechem o trochu víc. Pak vydechujte lásku, soucit a jemnost. Nepřemýšlejte jak to udělat, protože soucit už je kvalita vašeho srdce. Každým výdechem si toho začnete být vědomi.

Dělejte to nejméně po dobu 20 minut každý den. Můžete pomalu prodlužovat čas. Pokud chcete,
můžete si před tím zatančit, projít se, aby vaše energie byla živá.

Když už máte pocit, že tato metoda jde do větší hloubky, můžete začít dýchat do utrpení dalších lidí a můžete také dýchat do utrpením zvířat a rostlin.


Meditace se dělá individuálně, nebo jí můžete dělat ve skupině.

Můžete se jí také naučit na workshopu Alchymie lásky: Prožitek duchovního srdce se Sugandho v listopadu 2018.

Večerní akce
  • Žádné události