Přechod od Smrti ke Zrození | Sugandho

Přechod od Smrti ke Zrození

Přechod_ Od smrti k narození

Datum / Čas

24/02/21 - 28/02/21
20:00 - 14:00

Místo

Centrum Skalka 22 / CZ

Kategorie


Rádi pojímáme „Zrození“ jako nový začátek a máme tendenci pojímat „Smrt“ pouze jako bolestivý konec. Ze spirituálního hlediska od sebe však  zrození a smrt nemůžeme oddělit. Je to smrt, která nám otevírá dveře do dalšího života. A je to zrození, které nás vede k mnoha úmrtím v průběhu našich životů.

Tento workshop můžete brát buď jako pokračování workshopu Osvobození dětství, který jste možná absolvovali, nebo naopak jako přípravu na Osvobození dětství. Workshop je pro muže i ženy, kteří již mají dílčí zkušenosti s tímto typem seberozvoje. Tato práce je založena na pochopení, že „zrození“ a „smrt“ jsou hluboce propojeny a oba tyto momenty ovlivňují náš současný život. Do tohoto života  nepřicházíme jen tak, náhodně. Přicházíme sem už s nějakým programem. Přicházíme se učit a dokončovat témata z minulosti.

Proto do toho procesu začleňuji naši předchozí smrt. Otázka, na kterou bych vás ráda upozornila, zní:  Proč jsem si vybral(a) tyto životní podmínky?

Náš život začíná dlouho před narozením. Je tu například i způsob, jak nás naši rodiče počali… Byl jsem počat(a) s láskou? Jsem chtěné dítě? Co ode mně rodiče očekávali?

Co se stalo během matčina těhotenství? Byla moje matka v klidu a uvolněná, nebo tu byly věci, které ji obtěžovaly? Je vědecky potvrzeno, že všechno, co matka cítí, je přenášeno na dítě uvnitř lůna prostřednictvím nervového systému, svalů atd. Toto období je pro náš život nesmírně důležité, protože si na ně vědomě nepamatujeme. Vzpomínky jsou však uloženy v naší tělesné paměti, ke které máme přístup díky našemu fyzickému tělu.

Co se stalo během mého narození? Prožil(a) jsem nějaké porodní trauma? Pokud ano, jak ovlivňuje můj současný život?

A co se stalo v symbiotickém stavu po narození, prvních týdnech a měsících, kdy je dítě zcela závislé na matce? Rozuměla moje matka mým prvotním potřebám a dokázala je naplnit? Mohla být se mnou, nebo jí v tom bylo nějakým způsobem zabráněno?

Je pravda, že nemůžeme změnit to, co se s námi stalo v této rané fázi našeho života. Můžeme však přivést pozornost a lásku ke všem obtížím, které jsme tenkrát možná zažívali. A třeba pochopíme, jak nás mohou tyto obtíže ovlivnit. Máme také šanci začít korigovat vzorce nevědomého chování, které z našich časných traumat vyplývají. A možná se nám podaří nahradit přílišnou „kritiku sebe sama“ přijetím a láskou.

Metodami dýchání, transu a sdílením vytvoříme prostor a atmosféru, která nám dá šanci prožít a znovu se spojit s našimi vlastními zážitky týkajícími se smrti, zrození a časem mezi tím. Dá nám to příležitost uvidět náš život novýma očima.

Tento workshop je jedním ze dvou workshopů, které jsou zaměřeny na práci s primárními tématy. Oba se zabývají dvěma různými životními obdobími. Oba workshopy lze absolvovat v libovolném pořadí. Oba workshopy jsou samy o sobě kompletní.

  • Od „Smrti“ke „Zrození“ – Období před narozením až do prvních měsíců po narození.
  • Osvobození od dětství  – Od batolecího období (1 – 2 roky) do konce základní školy

Jedná se o workshop pro muže a ženy. Není vhodný pro těhotné ženy.

Registrace / Registration


Večerní akce
  • Žádné události