Osvobození dětství | Sugandho

Osvobození dětství

Osvobození dětství

Datum / Čas

22/11/21 - 28/11/21
14:00

Místo

Centrum Skalka 22 / CZ

Kategorie


„Maminka mě miluje, když se směju a je smutná, když pláču.“

„Tátovi je špatně. Musím být silný(á) za něj.“

„Máma a táta mají moc práce. Já je nepotřebuji, protože jsem už velký kluk/velká holka.“

Naše kořeny, jakožto kořeny dospělých lidí, jsou živeny emočními traumaty z minulosti a z nich vyplývajících energetických otisků. Ovlivňují naše současné bytí a také to, jak se cítíme, jak fungujeme, k čemu se vztahujeme, jak vnímáme naši slabost či sílu a čím „krmíme“ náš současný život.

Emoční otisky se vyvíjejí od okamžiku našeho početí v matčině lůně. Cítíme, když je v napětí, cítíme, když je uvolněná, v jejím hlase slyšíme štěstí nebo smutek. Mnoho z nás své dětství nepovažuje za nikterak traumatizující. Ale když tohle říkáme, mluvíme z pohledu dospělých. Dítě cítí a vnímá svět odlišně, protože dítě je závislé, má omezené volby a možnosti vyjádření se. Jako děti přijímáme zprávy formou slov a pocitů, učíme se a rozhodujeme se, i když jsme ještě velmi malí. A tato rozhodnutí si neseme po celý zbytek života. A už nevíme, odkud se to vzalo, ale věříme, že nebrečet, být silní a nic nepotřebovat, je naší skutečnou přirozeností.

Cesta zpátky ke kořenům našich dětských traumat odkrývá mnoho z těchto rozhodnutí a ukazuje, proč jsme je museli učinit. Pochopíme, že jsme si nezvolili být silní, protože jsme se skutečně silní cítili, ale protože tu nebyl nikdo, kdo by nás podpořil. Neměli jsme jinou možnost.

Každý životní příběh je jedinečný a odlišný, ale přesto v něm existují podobné prvky společné nám všem. Láska a důvěra dítěte k jeho rodičům je tak úplná a absolutní. Dítě udělá cokoli, aby získalo lásku a pozornost rodičů, protože ty jsou pro něj celým jeho světem.

Dovolme tedy, aby se v průběhu 7 dní, kdy pro vás vytvoříme zcela bezpečné prostředí, mohlo uskutečnit láskyplné kouzlo. Osvědčené a otestované nástroje a cvičení, jako např. dýchání, vedená imaginace, meditace, fyzické a emoční vyjadřování, nás postupně povedou do procesu regrese. Znovu se setkáme s našimi pocity a zkušenostmi z dětství. Návrat do dětského věku nám umožní odkrýt ty vzpomínky, které jsme byli nuceni pohřbít v zájmu našeho emočního a někdy i fyzického přežití.

Prožití, uvolnění a napravení vzpomínek z dětství je novým začátkem a stane se novým základním kamenem vašeho života.

Tento workshop je jedním ze dvou workshopů, které jsou zaměřeny na práci s primárními tématy. Oba se zabývají dvěma různými životními obdobími. Oba workshopy lze absolvovat v libovolném pořadí. Oba workshopy jsou samy o sobě kompletní.

  • Od „Smrti“ke „Zrození“ – Období před narozením až do prvních měsíců po narození.
  • Osvobození od dětství  – Od batolecího období (1 – 2 roky) do konce základní školy

Jedná se o workshop pro muže a ženy. Není vhodný pro těhotné ženy.

Registrace / Registration


Večerní akce
  • Žádné události