Energetické poradenství podle Osha - I. modul | Sugandho

Energetické poradenství podle Osha – I. modul

Energetické poradenství podle Osha

Datum / Čas

19/11/20 - 26/11/20
20:00 - 14:00

Místo

Online kurz

Kategorie


Trénink v Energetickém poradenství podle Osha je 3 – modulový certifikovaný výcvik. Jeho první část Anatomie čaker je vhodná také jako úvodní seminář pro všechny, kdo se chtějí seznámit se 7-čakrovým energetickým systémem.

Na rozdíl od seminářů Alchymie čaker a Primární práce obsahuje tento výcvik kromě zkušenostního základu také teoretický výklad a nácvik dovedností ve čtení energie a energetického poradenství při práci s druhými lidmi.

Čtení energie a energetické poradenství můžou totálně změnit váš přístup k řešení  životních problémů. Tato metoda není analýzou, ani není založená na osobním pocitu nebo naučených vědomostech. V tomto tréninku se naučíte spoléhat se na kvality meditace, láskyplného přijímání, stejně jako na kvality jasnosti a vědomí, které se stanou vašimi hlavními nástroji při práci s klientem. Naučíte se diagnostikovat čakrový systém a jasně vnímat různými smysly, co se v něm děje. Naučíte se facilitovat transformaci a povzbudit další jednotlivce v jejich osobním růstu.

Nástroje, které během tréninku získáte, můžete rozvíjet, zdokonalovat a zkoumat jak ve svém osobním procesu, tak i v další práci s klienty – buď jako kvalifikovaní Čtenáři energie nebo Energetičtí poradci, případně v rámci jiných systémů, které používáte při práci s lidmi.

Sugandho vyvinula tento trénink společně s britským sanjásinem Sarovarou během jejich vzájemné spolupráce v Oshově mezinárodním meditačním středisku v indické Púně.

Modul 1 – Anatomie čaker

První modul nabízí možnost přehledného a hlubokého pochopení 7- čakrového systému. Je základem pro následující modul zaměřený na Čtení energie. Je vhodný i jako samostatný seminář pro všechny, kdo se chtějí seznámit s čakrovou mapou. V prvním modulu tréninku se naučíte vše o mapě a anatomii čaker, jejich vzájemném vztahu, které čakry jsou mužské a které ženské, jaké je zdravé vyjádření  jednotlivých čaker, a jaké kompenzující projevy mohou nastat, když je narušeno přirozené proudění energie.

První modul nabízí zkušenostní prostor i teoretický výklad ke kompletnímu zmapování vašeho čakrového systému. Prohloubení citlivosti a důvěrného vztahu s vašimi  vlastními čakrami z nich učiní vaši vnitřní skutečnost, podobně jako když jste se jako dítě učili jezdit na kole nebo když jste se naučili plavat a místo obdivování ostatních jste si užívali tu radost z plavání či ježdění sami.

PRAKTICKÉ INFORMACE

Kvůli nouzovému stavu tento I. modul proběhne formou on-line týdenního semináře.

Kdy
Začátek programu je 19. 11. 2020 /čtvrtek/
Konec semináře je 26. 11. 2020 /čtvrtek/

Rozsah programu
Webinář bude mít svou pevnou strukturu, kterou v nejbližší době upřesníme.

  • Informace o čakrách budou prostřednictvím Zoomu předávány v průběhu dopoledne.
  • Součástí programu bude každodenní meditace zaměřená na čakru, kterou se ten konkrétní den budeme zabývat.
  • Součástí programu budou také praktická cvičení, která můžete dělat s partnery, a to buď on-line, nebo naživo /po domluvě/
  • V průběhu výcviku budou probíhat každodenní on-line konzultace účastníků výcviku se Sugandho.

CENA

  • Cena  I. modulu  vedeného on-line formou  je 250 EUR.

JAK PLATIT? 

Platba I. modulu: Po přihlášení do I. modulu výcviku prosím zaplaťte na účet 2301856776/2010 celou cenu modulu – 250 EUR.

Přihlásit se můžete prostřednictvím formuláře níže, Vaši přihlášku Vám potvrdíme.

Registrací na tento workshop souhlasíte s následujícími storno podmínkami:
http://www.sugandho.cz/storno-podminky/

Vaše případné dotazy zodpoví Lalitya na 739 374 258 nebo inner-alchemy@sugandho.cz.
Osobní dotazy na Sugandho směřujte na inner-alchemy@sugandho.com.

 

Registrace / Registration

Objednávky jsou uzavřeny pro tuto akci.

Večerní akce
  • Žádné události